Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

Λίγα λόγια… … για το Πυθαγόρειο / A few words… … about Pythagoreio


Η αρχαία Σάμος (σημερινό Πυθαγόρειο), το παλαιότερο κατασκευασμένο από άνθρωπο λιμάνι της Μεσογείου, θεωρούνταν μία από τα σημαντικότερες πόλεις στην αρχαιότητα («η πρώτη απ’ όλες τις πόλεις, ελληνικές ή βαρβαρικές», σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, σήμερα Μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO).


The ancient Samos (at present Pythagoreio), the oldest man-made port of the Mediterranean Sea, was considered one of the most important cities in ancient history (“the first of all cities, Greek or barbarian”, according to Herodotus, today UNESCO’s World Heritage Site).


Ήταν μεγάλη ναυτική δύναμη και συνδεόταν εμπορικά και πολιτισμικά με τη γειτονική Μικρά Ασία (Ιωνία) και ολόκληρη τη Μεσόγειο.


It was a great naval power and was commercially and culturally connected with the neighboring Asia Minor (Ionia) and the whole Mediterranean sea.                                                  

      
Οι Σαμιώτες ίδρυσαν αποικίες στις ακτές της Ιωνίας, στη Θράκη και στη Δύση.


The Samians founded colonies at the Ionian shores, in Thrace and in the West.

Το νησί, τμήμα του Ιωνικού πολιτισμού, έφτασε στο υψηλότερο σημείο της πολιτισμικής του ανάπτυξης στη διάρκεια του 6ου αιώνα π.Χ., ειδικά κατά την «τυραννία» του Πολυκράτη.

The island, part of the Ionian civilization, reached the height of its cultural development during the 6th century BC, especially during the tyranny” of Polycrates. 


      Τότε χτίστηκαν ο ναός της Ήρας, το Ευπαλίνειο όρυγμα (υδραγωγείο) και το λιμάνι.

It was then that the temple of Hera, the tunnel (aqueduct) of Eupalinos and the port were built.Οι ανασκαφές έχουν φέρει επίσης στο φως τα λείψανα μιας εξαιρετικά οργανωμένης πόλης, με τείχη, πλακόστρωτους δρόμους και πλατείες, καταστήματα και αγορά, ναούς, δημόσια κτίρια, λουτρά και αθλητικές εγκαταστάσεις, επαύλεις με όμορφα ψηφιδωτά δάπεδα, και ένα θαυμάσιο υδρευτικό και αποχετευτικό δίκτυο.

The excavations have also brought to light the remnants of a highly organized city, with fortified walls, tiled streets and squares, shops and marketplace, temples, public buildings, baths and athletic structures, villas with beautiful mosaic floors, and excellent water supply and sewage networks. 


 Αυτή η πόλη ήταν η γενέτειρα του μεγάλου φιλόσοφου και μαθηματικού Πυθαγόρα, όπως επίσης και του αστρονόμου Αρίσταρχου, που πρώτος παρουσίασε ένα ηλιοκεντρικό μοντέλο του ηλιακού συστήματος.


This city was the birthplace of the great philosopher and mathematician Pythagoras, as well as the astronomer Aristarchus, who first presented a heliocentric model of the solar system.
Το Art Cafe-Bar "ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ" πήρε την ονομασία του από το δρόμο που οδηγούσε από την αρχαία πόλη στο ναό της Ήρας,και βρίσκεται δίπλα στο ναό της Αφροδίτης.
Κατασκευάστηκε το 1912 και διακοσμήθηκε με τον απαιτούμενο σεβασμό προς την παράδοση.

Our Art Cafe-Bar "IERA ODOS" is named after the road that led from the ancient city to the temple of Hera, and it's located beside the temple of Aphrodite.
It was built in 1912 and it was decorated with due respect to tradition.